Hvordan finner du midtlinjen og frekvens i Pre-Kalkulus?

Hvordan finner du midtlinjen og frekvens i Pre-Kalkulus?


Avansert algebra og pre-calculus omfatter studier av periodiske funksjoner. En funksjon, tegnes på et kartesisk plan, er periodisk hvis det gjentar seg ved definerte intervaller - ofte skrevet som f (t + c) = f (t). Dette betyr at dersom grafen til f (t) er forskjøvet på den horisontale akse med "c" -enheter, er identisk med den opprinnelige den nye grafen. Midtlinjen av en periodisk funksjon er linjen på y-aksen halvveis mellom funksjons minimum og maksimum Y-akseverdiene, eller y (midtlinje) = [y (min) + y (maks)] / 2. Hyppigheten av en periodisk funksjon er et mål på hvor ofte den funksjon gjentas. Matematisk, frekvens = 1 / (periode).

Bruksanvisning

Beregning midtlinjen av en Periodisk Frequency

1 Tegn et kartesisk plan med null ved det punkt hvor x-aksen og y-aksen kors.

2 Tegne en periodisk funksjon. For eksempel, y = sin (x) gir en periodisk sinusbølge.

3 Finn laveste sted på den negative y-aksen som grafen når. Dette er et negativt tall, og er minimum.

4 Finn den høyeste plassen på den positive y-aksen som grafen når. Dette er et positivt tall, og er maksimal.

5 Dele summen av minste og største av 2. Dette er linjen på x-aksen halvveis mellom minimumsverdien og høyeste verdi. Merk, for en symmetrisk funksjon, minimum og maksimum avbryte hverandre. For eksempel, hvis y (min) = -3 og y (maks) = 3, midtlinjen er 0 eller x-aksen.

Beregning av frekvens av en periodisk funksjon

6 Tegn et kartesisk plan med 0 på det punktet der x-aksen og y-aksen kors.

7 Grafen for ligningen før den er fullført minst to fulle sykluser, ved hjelp av periodisk funksjon fra beregningen midtlinjen. En full syklus omfatter den delen av grafen over x-aksen og den delen av grafen under y-aksen til grafen gjentas. Dette er perioden.

8 Tell antall enheter det tar grafen for å fullføre en full syklus. Dette er perioden.

9 Beregn frekvensen ved hjelp av ligningen: frekvens = 1 / periode. For eksempel, hvis det tar 6 enheter for syklusen til å gjenta seg selv, da hyppigheten = 1/6 eller .16 sykluser / enhet.