Hvordan Float neodymmagneter

Hvordan Float neodymmagneter


Neodym, eller NIB, magneter er en type rare earth magnet og ekstremt kraftig. Deres magnetiske felt er sterk nok til å påvirke diamagnetiske materialer slik som grafitt og vismut, som blir frastøtt av magnetiske felt. Ved å utnytte disse vitenskapelige prinsipper, kan du synes å gjøre et objekt flyte eller sveve.

Bruksanvisning

1 Ordne magnetene i en tre ganger tre gitter, vekslende poler på magnetene. Magneter med motsatte poler vil holde sammen. Magnetene må være i denne konfigurasjon for å generere et tilstrekkelig sterkt magnetisk felt gradient.

NSN

SNS

NSN

2 Bryt grafitt kjepper i små seksjoner, ikke større enn bredden på arrangert magnet. Lim eller tape flere pinner sammen for å danne en liten grafitt flåte.

3 Plasser grafitt flåten over arrangert magneter og grafitt vil flyte noen få millimeter.

Hint

  • Hold alle magneter unna medisinsk utstyr, datamaskiner og elektroniske lagringsmedier.