Hvordan forenkle en logg

Hvordan forenkle en logg


Små barn liker å kle seg ut og være noe de ikke er. Matematikere kle tallene opp, men deres sak er mer slu. Manipulering av komplekse begreper og numeriske uttrykk kan gjøre disse ord og uttrykk enklere å forstå og bruke. Logaritmer er en måte å manipulere og uttrykke eksponenter. For eksempel log bunnen 10 av hvilket som helst tall representerer eksponenten av 10 som ville gi den samme nummer. Uttrykket log basen 10 (100) = 2 betyr at 10 ^ 2 = 100.

Bruksanvisning

1 Forenkle loggen til en sum ved å skrive det som summen av to stokker. For eksempel, log (3x) = log (3) + log (x).

2 Forenkle loggen til en kvotient ved å skrive det som forskjellen mellom to stokker. For eksempel, log (3 / x) = log (3) - log (x).

3 Forenkle loggen til en variabel eller et tall med en eksponent ved å skrive ordet som et produkt av eksponenten og loggen. For eksempel log (7 ^ 3) = 3log (7).

4 Ganske enkelt log basen 10, eller hvilken som helst annen base, av det samme nummer med en eksponent ved å skrive eksponenten. For eksempel log base 10 (10 ^ 3) = 3.

5 Forenkle loggen basen 10, eller hvilken som helst annen base, av det samme nummer ved å skrive "1." For eksempel log base 10 (10) = 1

6 Bare loggen for en ved å skrive "0" For eksempel, log (1) = 0.