Hvordan forklare påske Exodus

The Exodus (når aktivert) refererer til israelittenes fra Egypt og er beskrevet i Andre Mosebok i Bibelen. Ifølge jødisk tradisjon, ble hebreerne slaver i Egypt i 30 år før han ble ført tilbake til Israel etter Moses og Aron. Det er årsaken til ferie av påske og følgende trinn vil forklare Exodus.

Bruksanvisning

1 Beskriv Exodus henhold til Torah. Hebreerne flyttet fra Kanaan til Egypt mens Joseph var visir av Egypt. De brukte 4 århundrer i Egypt etter at Josef døde til en Farao slaver dem i 30 år under tøffe og undertrykkende forhold.

2 Inkluder Moses 'rolle i Exodus. Moses var blitt forvist fra Egypt for drap på en egyptisk som forsøkte å angripe en hebraisk slave inntil Gud befalte ham å frigjøre hebreerne i Egypt. Han klarte ikke å vinne sin utgivelse fra Farao, så sendte Gud 10 plagene til Egypt.

3 Utdype detaljene i hver pest, spesielt den siste. Denne pesten drepte førstefødte sønner egypterne, slik at farao til slutt gi etter.

4 Drøft hvordan Farao ombestemt seg og sendte sin hær etter hebreerne til Rødehavet. Moses delte Rødehavet og israelittene krysset trygt, men egypterne druknet av de hjemvendte farvann da de forsøkte å krysse.

5 Snakk om hvordan hebreerne vandret i ørkenen i 40 år, stopper ved en rekke stasjoner før endelig tilbake til Kanaan.