Hvordan Form Polyatomic Ion Forbindelser

Hvordan Form Polyatomic Ion Forbindelser


Polyatomic ioner er grupper av atomer bundet sammen som foretrekker å feste til andre atomer som helhet. De er noen av de vanligste typene av ioner som finnes i hele Jorden og er ansvarlig for bergarter, mineraler og levende ting. Noen eksempler på polyatomic ioner er karbonater (CO3), sulfater (SO4), nitrater (NO 3), fosfater (PO4) og silikater (Sio4). Når disse polyatomic ioner samhandle med andre atomer danner de nye forbindelser gjennom fortrengningsreaksjoner. Forming polyatomic ion forbindelser avhenger bare av det ønskede produkt, men krever reagenser (omsetning av kjemikalier) for demonstrasjon.

Bruksanvisning

1 Bland 5 ml natriumhydroksyd med 5 ml salpetersyre. Denne reaksjonen gir natriumnitrat og vann; salpetersyre skaper nitrat polyatomic ion.

2 Bland 5 ml natriumhydroksyd med 5 ml svovelsyre. Denne reaksjonen gir natriumsulfat og vann, svovelsyren skaper sulfat polyatomic ion.

3 Bland 5 ml av blynitrat med 5 ml av kaliumjodid. Dette er en dobbel fortrengningsreaksjon hvor polyatomic ioner skifte fra ett atom til den andre. I dette tilfelle er det produkt (bly jodid) uoppløselig i vann og faller ut som et fast stoff.