Hvordan forstå familieforhold dynamikk

Hvordan forstå familieforhold dynamikk


Familie dynamikk er de mønstre av atferd som utvikler seg mellom hvert familiemedlem. For eksempel noen familier er konkurransedyktige og andre pleie. Disse familiedynamikken er forskjellig for hver familie, men det er generelle trender som kan hjelpe deg å bedre forstå dine egne familieforhold. Hvis du er en terapeut, en pedagog, en presteskapet medlem eller noen andre som jobber tett med enkeltpersoner og deres emosjonelle liv, forstå familiedynamikken er en spesielt nyttig ferdighet.

Bruksanvisning

1 Undersøke den overordnede strukturen av familieenheten. "Nuclear familie" refererer til en tradisjonell struktur med en ektemann og far, kone og mor og deres biologiske barn. Dagens kjernefamilier er sammen med mange andre familiestrukturer, hver og en med både positive og negative egenskaper. Typer av familier har foreldre med adopterte barn, fosterfamilier, familier med steforeldre, enslige fedre eller mødre, homofile foreldre, ugifte foreldre eller barn oppdratt av besteforeldre og andre slektninger. Selv om ingen familiestrukturen er garantert å være vellykket eller mislykket, vel vitende om den overordnede strukturen hjelper belyse konkrete utfordringer eller fordeler.

2 Beskriv personligheten til hvert familiemedlem. Selv om familien dynamikk refererer til mønstre av gruppen atferd, anerkjenne og respektere hver person som individ vil hjelpe deg å forstå hvordan familien fungerer som en helhet. Bruk beskrivende adjektiver for å konseptualisere hvert enkelt familiemedlem, inkludert foreldre (eller en enslig forsørger), barn og andre slektninger som bor i husholdningen. Tenk om personlighetstrekk, jobber, hobbyer og interesser. Tenk familiemedlemmer som bor langt unna, for eksempel barn som har flyttet for skolen.

3 Hvordan forstå familieforhold dynamikk

Se på relasjoner mellom par av individer og også på hele gruppen.

Vurdere hvordan ulike familiemedlemmer jobber sammen. Se på familiedynamikken under bestemte hendelser, for eksempel ved middagsbordet, og også kollektivt over tid. Vær oppmerksom på om familien er humoristisk og leken eller mer alvorlig. En sunn og funksjonell familie vil takle stress på en rolig og moden måte, vise respekt og hengivenhet for hverandre og har rimelig familiens regler og forventninger. Alle familier står overfor endringer og funksjonelle familier imøtekomme disse endringene i en fleksibel og gjennomtenkt måte.

4 Identifisere områder med stor belastning eller potensielle problemer i familien. Hver familie vil møte påkjenninger, både små hverdagsproblemer og større pågående saker. Noen mulige problemer inkluderer skilsmisse, alkoholisme, depresjon, tapte arbeidsplasser eller store trekk. Nye innvandrere kan møte problemer å justere. Dysfunksjonelle familier oppstår når disse problemene blir oversett eller dårlig håndtert. Ofte barn vil ta på bestemte roller å forholde seg til familiens påkjenninger. Noen barn kan prøve å være "perfekt" for å få godkjenning fra altfor krevende foreldre, mens andre barn blir stille, innesluttet og usikker.

5 Fremhev områder hvor familien kan forbedre atferdsmønstre. Åpen kommunikasjon mellom alle familiemedlemmer er en spesielt viktig mål. Foreldre må respektere barn ved å uttrykke følelser ærlig og åpent og modellering moden oppførsel. Familier bør skape hverdagslige rutiner og tradisjoner for spesielle anledninger, for å styrke familiebånd. Å bli involvert med det større samfunnet hjelper familien føler seg mer støttes. Foreldre og barn bør behandle hverandre kjærlig og respektfullt.