Hvordan forstå Forstørrelse

Hvordan forstå Forstørrelse


Forstørrelse og oppløsning er viktige tiltak for muligheten av optiske instrumenter som kikkerter, mikroskoper og teleskoper. Forstørrelse styrer evnen av disse instrumentene for å forstørre utseendet til et objekt. Oppløsning beskriver evnen til disse instrumentene for å avsløre detaljer i bildet. En forstørret bilde uten oppløsning gir en forstørret men dagligdags bilde hvor fine detaljer er skjult. Forstørrelse er spesielt forholdet mellom den tilsynelatende størrelse av et objekt med instrumentet og den tilsynelatende størrelsen på objektet med det blotte øye.

Bruksanvisning

1 Måle størrelsen av et objekt. Legg merke til at størrelsen på objektet ikke kan være den virkelige størrelse. En fjern stjerne kan virke lite, men er faktisk ekstremt stor. Størrelsen på gjenstanden er den tilsynelatende størrelse i disse tilfellene.

2 Måle størrelsen på det forstørrede bildet av gjenstanden. Mål objektet langs samme retning objektet ble målt. Bildet av et sylindrisk stangform observert under et mikroskop skal måles langs den samme akse for begge målinger.

3 Del størrelsen på bildet av størrelsen på objektet for å bestemme forstørrelse. En 100 mm bilde av et objekt 10 mm vil ha en forstørrelse på 10 (100 mm / 10 mm = 10).