Hvordan forstå kjemisk syntese

Det er fire generelle typer av kjemiske reaksjoner: syntese, nedbrytning, enkel forskyvning, og dobbelt forskyvning. En syntese, eller en kombinasjon, skjer reaksjonen når reaktanter (utgangsstoffene i reaksjons) kombineres for å danne produktet (sluttstoffet i reaksjonen). En dekomponeringsreaksjonen beskriver en kjemisk reaksjon hvor reaksjonskomponenten (e) brytes opp i flere produkter. Enkle og doble fortrengningsreaksjoner beskrive en omleiring av atomene fra reaktant til produkt.

Bruksanvisning

1 Identifisere produktene og reaktantene i en reaksjon. For eksempel vil i den kjemiske reaksjonen av hydrogengass som reagerer med oksygengass produsere vann (2 H2 + O2 -> 2 H2O), hydrogen og oksygengass er reaktantene, og vannet er produktet.

2 Erstatte reagenser for brev symboler. I det foregående eksempel kan hydrogengass være substituert med bokstaven A, oksygengass med bokstaven B.

3 Substitute produktet for brev symboler som brukes i produktene. Fortsetter eksempel, blir vann AB.

4 Dersom de bokstaver som brukes for reaktantene kombineres for å danne et produkt, er reaksjonen en syntese (eller en kombinasjon) reaksjon. Eksemplene ovenfor kan virke som A + B -> AB.