Hvordan Forstå Konkurs og Underholdsbidrag

Mange tror at registreringssystem for konkurs er nøkkelen til å slette all gjeld. Dette er dessverre ikke helt sant. Det hele avhenger av hvilken type konkurs du er filing for (kapittel 7 eller kapittel 13) og hva slags gjeld du har.

Bruksanvisning

Hvordan Forstå Konkurs og Underholdsbidrag

1 Forstå typer konkurs. Det finnes to typer av konkurs, kapittel 7 konkurs og kapittel 13 konkurs. Den type konkurs tilgjengelig for deg kan avhenge av statens lover der du bor og hva du prøver å oppnå ved innlevering av konkurs. Kapittel 7 konkurs tillater filers å slippe ut visse typer gjeld. Kapittel 13 konkurs fritar ikke din skyld, men i stedet, setter opp en nedbetalingsplan slik at alle dine gjeld er betalt over tid.

2 Forstå typer gjeld som kan bli slettet. Det er visse typer gjeld som er tillatte utslipp inkludert: • Kredittkort • Medisinsk regninger • Auto lån • Husleie og / eller boliglån betalinger • nytte betalinger

3 Forstå gjeld som ikke kan bli slettet. Hvilke typer gjeld som ikke er kvalifisert for utslipp omfatter: • Barnebidrag • Underholdsbidrag • Skatt • studielån