Hvordan forurenset grunn forstyrr vannet Table?

Hvordan forurenset grunn forstyrr vannet Table?


Jordsmonn kan bli forurenset i en rekke måter på grunn av hvordan ulike deler av jordens atmosfære og økosystemer samhandle. Direkte kjemisk forurensning, drivstoffsøl og bruken av enkelte gjødsel er viktige eksempler på jordforurensning. Luftforurensning spiller også en rolle. Ettersom de forurensninger som felles ut i atmosfæren, enten ved tørravsetning eller når det er oppløst i regnvann, kan de utskilles i jord. Over tid, vann fra regn eller vanning en tendens til å lekke disse forurensninger fra jord, deponere dem i vassdrag og underliggende vann tabeller, også kalt akviferer.

utlekking Process

Når regn eller vanning vann absorberes i jord, siler det ned gjennom flere lag med matjord, undergrunnen og berggrunn. Sigevann oppløses eller plukker opp jord forurensing, også kalt forurensninger eller leachates, frakte dem til dypere jordlag. Hvor jord sitte over ugjennomtrengelig berggrunn, disse farvannene og forurensing slutt filtrere i bekker og andre dreneringssystemer. Hvis forurenset jord sitter over en akvifer, sigevann leverer leachates til vannet tabellen. Sur nedbør kan også forårsake alvorlige endringer i jordkjemi og underliggende vann tabeller til det punktet at de blir uegnet til drikkevann eller vanning.

jordtyper

Løse, sandholdig jord er mer porøs og gjennomtrengelig for regn eller vanning vann enn det som er tette leire, som blokkerer rask percolation. Organisk jord, rik på humus, også har en tendens til å filtrere leachates bedre enn infertile jord. Miljøgifter i løsere jord tendens til å nå grunnvanns mye raskere og i større mengder. Jorddybde spiller også en rolle. Dypere jord holde et større volum av materiale, og kan filtrere og bryter ned forurensninger mer effektivt. Grunne jord, generelt de mindre enn 36 inches dyp, ikke har tilstrekkelig volum til å tilstrekkelig å filtrere oppløste forurensninger, spesielt når de hviler på permeable berggrunnen og grunne grunnvannsspeil.

Typer av forurensninger

Noen av de viktigste akvifer forurensing er næringsstoffer og plantevernmidler som nå grunnvann fra jordbruksområder. Nitrogen er en viktig del av mange gjødsel. Det løser seg lett i vann og når gjødsel brukes til jordbruksområder i overkant, kan de til slutt nå og forurense vann tabeller. Plantevernmidler, spesielt de som er mer vannløselige, følger samme rute. Andre forurensninger inkluderer lekkasjer eller utslipp av kjemikalier og drivstoff fra industriområder. Deponier kan også forurense vann tabeller når forurensende stoffer er lekket gjennom avfall fra jordoverflater og båret ned til underjordiske vannførende lag.

akvifer Impacts

Vann tabeller lade opp og renne svært sakte ved naturlige prosesser over tid. Dette betyr at når forurensende nå en akvifer, kan de forbli der i lange perioder. Den Ogallala akvifer er en massiv vann tabell som ligger til grunn for mye av de amerikanske høye slettene. Store deler av området er avhengig av den Ogallala for drikkevann og avling vanning. På grunn av områdets geografi, er akvifer følsom for degradering fra jordforurensning. US Environmental Protection Agency har fastslått at deler av Ogallala akvifer har blitt så forurenset i de senere år at vannet er utrygt for drikking.