Hvordan fungerer de solceller?

Cell Construction

Solceller er laget hovedsakelig fra ren silisium. Silicon naturligvis ikke bære en positiv eller negativ ladning, men når den er kombinert med et annet ladet element, vil det ta det ansvar. For strøm å flyte, må en som bidrar kobling opprettes mellom en positiv og negativ ladning - derfor er solceller sammensatt av to plater, en positiv og en negativ. Den negativt ladede plate i et solcellepanel er vanligvis laget av et silisium og fosfor blandingen, mens det positivt ladede plate er ofte laget av en kombinasjon av silisium og bor. De to plater av solcellen er forbundet gjennom et nettverk av ledninger.

Electron Transfer

Solceller fungerer når naturlig sollys, rik på fotonpartikler, skinner på den negative platen og hisser opp elektroner som omgir limt silisium- og fosforatomer. Den ekstra elektron som gjør platen negative er frigjort fra atomene og reiser sammen binde ledningene til elektron-sulten og positivt ladede atomer på silisium og bor plate. Dette elektron overføring skaper energi, og prosessen vil fortsette så lenge fotoner skinne på den negative plate. Energi som ikke opprinnelig brukt kan overføres fra cellen og som er lagret i kjemiske batterier for fremtidig bruk. Mengden strøm som en solcelle kan frem er direkte relatert til størrelsen på cellen, som antall elektron overføringer som forekommer på samme tid å bestemme mengden av energi høstet. Derfor, jo større overflate panelets jo flere reaksjoner kan forekomme.