Hvordan Gauge Wire Size

Hvordan Gauge Wire Size


AWG eller American Wire Gauge, er standardsystemet benyttes av Canada og USA. Måleren av en ledning påvirkes av trådens diameter. Jo større diameteren av tråden, kan den mer strøm ledningen håndtere, men den nedre måler størrelse. Den metrisk Måleren standarden er tatt av diameteren av tråden i millimeter, og som med alle metrisk, bruker en base-10 skala. I motsetning til AWG målestokk, jo større diameteren måles, jo høyere måle antallet for ledningen.

Bruksanvisning

1 Kutte strømmen koblet til ledningen.

2 Plasser ledningen inn en wire stripper hull. Hullet bør være litt mindre enn ledningen. Klemme ned på håndtaket av wire strippere til å kutte vekk isolasjonen. Trekk isolasjonen fra ledningen.

3 Sett kabelen inn i wire stripper er hullet som er nærmest i størrelse. Hvis et gap er til stede, da hullet er for stort.

4 Lese nummeret ved siden av hullet for å bestemme sporvidde størrelsen av ledningen.

5 Noter nummeret og fargen på isolasjonen hvis du arbeider med flere ledninger.