Hvordan gjennomføre en Family Therapy Session

Familie kommunikasjon er en utviklende og komplisert problem for de fleste familier. Noen ganger kan en familie terapitime er det eneste stedet hvor hvert familiemedlem kan ha en stemme. Som barn vokse og ekteskap utvikle seg, kan mangel på kommunikasjon i en familie føre til problemer, sinne og tristhet i noen familiemedlemmer.

Familieterapitimer hjelpe med problemer som skilsmisse, økonomiske problemer, sorg, depresjon, stress og rusmisbruk. Som en rådgiver, må du ha alle stemme hørt for å finne ut hvilke saker eller problemer hver av familiemedlemmene ta med til familiedynamikken.

Bruksanvisning

Forskning og Bakgrunn

1 Spør familiemedlem som tok initiativet til familien økten hvorfor han føler familien trenger de therapy.This vil gi deg sitt perspektiv på situasjonen og om hva som skjer med familien.

2 Finn ut hvilke familiemedlemmer er involvert, og invitere dem til møtene. La hvert familiemedlem vet at behandlingen ikke vil være effektiv hvis noen savner en økt. Det er best å planlegge hvis ett familiemedlem ikke kan gjøre det til en økt.

3 Gjennomføre en individuell og privat sesjon med hvert familiemedlem før du begynner familien økten.

4 Be alle familiemedlemmer hvorfor de tror de trenger en familie session. Spørre om de har noen problemer med familien eller noen enkelte medlemmer av familien.

5 Ta notater på hver økt. Sørg for at du skriver ned hver familiemedlem tanker og bekymringer for fremtidig referanse.

6 Tips individuell rådgivning for de medlemmene som har problemer stammer fra traumer eller barndommen problemer. De vil fortsette å bringe sine saker til familien dynamisk, så det er viktig å løse sine problemer å hjelpe familien forenes.

familie Session

7 Gjennom notatene fra hver økt du hadde med enkelte familiemedlemmer. Dette vil friske opp minnet og lar deg forstå mer bakgrunnsinformasjon før du gjennomfører din familie økten.

8 Fastsatt regler for familien terapitime. Be medlemmer til å bidra til hvordan økten skal gjennomføres. Noen medlemmer kan insistere på å ha en person av gangen snakker, eller kanskje det kan være en frist som er satt for hver person. La hver person bidra.

9 Begynn med å spørre hvert medlem hva slags familiedynamikken de foretrekker. Du kan spørre dem om de foretrekker en familie som er tett, ler mye og tar morsomme familieferier uten dramatikk.

10 Pass på at hvert medlem får lov til å snakke uten avbrudd. Du vil fungere som en megler på hvordan økten er gjennomført. Du vil også bli håndheve reglene familien har satt på forhånd.

11 Begynn å løse enkelte problem som familien har tatt opp. Gi hvert familiemedlem en mulighet til å gi en løsning.

12 Påfør verdier og standarder til løsningene til familien problem som passer i at familiens verdisystem. Utarbeide en oppfølging for å finne hvordan løsningene fungerer, og invitere enkelte familiemedlemmer til å kontakte deg for å stille spørsmål.

1. 3 Møt med enkelte familiemedlemmer for å se om oppløsningen er hva de forventet. Spør hvis de føler problemer å løse. Noen problemer kan være basert fra familietvister; andre kan stamme fra traumer eller barndommen problemer.

Hint

  • Du må kanskje møte med familien for ni til 13 økter for å løse de fleste familieproblemer.
  • Ikke forsøk familieterapi uten riktig lisensiering eller relevante grader.