Hvordan gjennomføre en vitenskapelig eksperiment

Gjennomføre et vitenskapelig eksperiment for å hjelpe formulere, bevise eller utfordre en hypotese. Et eksperiment kan være fysisk test med varierende elementer under kontrollerte omstendigheter. Ordet "vitenskap" er avledet fra et ord som betyr å ha kunnskap. Eksperimenter er utformet for å oppnå kunnskap. Vitenskap prosjekter som brukes til utdanning innebærer ofte eksperimenter tidligere utført med kjente utfall. Studenter bruker instruksjonene for å illustrere slike eksperimenter og registrere resultatene for en science fair oppføring eller lab-prosjektet.

Bruksanvisning

Hvordan gjennomføre en vitenskapelig eksperiment

1 Velg et emne for etterforskning og vitenskapelig forskning. For illustrasjon, vurdere effekten av Mentos godteri på brus. Mentos er kjent for å skape geysirer da falt i brusflasker.

2 Utvikle spørsmål som kan besvares gjennom eksperimentering. Har alle brus reagerer på samme når Mentos candies er lagt til? Har antall Mentos candies brukt påvirke utbruddet? Har temperatur påvirker utbrudd?

3 Foreslå eksperimenter for å svare på spørsmål som kan reproduseres av andre. Tre typer av soda vil bli testet for reaksjoner til forskjellige mengder av Mentos ved to forskjellige temperaturer.

4 Samle materialer for forsøkene. Den foreslåtte forsøket vil kreve minst sju flasker med brus - tre flasker med én type og to flasker med to andre typer, noen ruller med Mentos godteri, et termometer og et bakteppe med horisontale linjer som måler ulike høyder.

5 Dokumentere en oversikt over alt som brukes, inkludert de spesifikke elementer og mengder at for hver test. Skissere alle prosedyrer og variabler med nøyaktige målinger.

6 Utføre testene. Mål utetemperaturen med et termometer og sette opp forsøket utenfor. Plasser tre forskjellige typer brus i flasker av samme størrelse på rad foran bakteppe. Drop tre Mentos brikker i hver flaske, en om gangen. Se høyden av spray som kommer opp fra flasken, og måle det mot de horisontale merkene på bakgrunn. Neste prøve hver brus type med fem Mentos candies. Deretter teste en av typene på innendørs dusjkabinett. Noter innetemperaturen. Ta bilder av hver spray hvis mulig.

7 Spill alle resultatene. Mål høyden på brus spray for hver annen brus, gitt ulikt antall Mentos candies i hver varierende temperatur. Lag en skriftlig oversikt over tallene. Bruk resultatene og eventuelle bilder for visning på en science fair.

8 Formulere hypoteser basert på resultatene av forsøkene. Du kan hypoteser om at "diett brus reagerer mer voldsomt til mentos enn vanlig brus, og legge til flere mentos øker reaksjonen. En temperaturforskjell mellom 40 og 68 grader endrer ikke resultater."