Hvordan Godta en avtakbar magasin på en SKS

SKS rifle var den viktigste sovjetiske automatgevær før den ble erstattet av AK-47. Overskudd SKS rifler er relativt billig og lett tilgjengelig for amerikanske skyttere. Geværet ble opprettet med en 10-runde magasin som ikke er designet for å bli erstattet som en metode for å laste våpenet. Imidlertid bladet er designet for å bli raskt fjernet i den hensikt å rense våpenet. Du kan bruke avtakbare, høykapasitets magasiner som er spesielt utformet for å etterligne den opprinnelige magazine.

Bruksanvisning

1 Sjekk at SKS rifle er losset.

2 Trykk på fanen magasinet utgivelsen, som ligger like foran avtrekkeren. Den 10-runde magasinet vil svinge ut ved å svinge frem. Fjern bladet.

3 Plasser forsiden av høykapasitets magasin inn i fronten av magasinet godt. Drei magasinet oppover til den låses på plass. Du vil høre et klikk når den gjør det.