Hvordan Gravity & Inertia Hold planetene i bane rundt sola?

Hvordan Gravity & Inertia Hold planetene i bane rundt sola?


Gravity og treghet. De er to av mange ord som fant på nye dybder av betydning etter Isaac Newton var ferdig med dem. En beslektet område som Newton også slått sine betydelige talenter til var bevegelse av planetene. Newton passe planetene inn i et univers som opererte på samme måte i himmelen som det gjorde på jorden. Han formulerte lover om bevegelse av fysiske legemer på jorden, deretter brukt disse lovene til himmelen. Hans teorier har sett noen justering gjennom århundrene, men for alle praktiske formål, Newton sa alt som trengs for å bli sagt om bevegelsene til planetene.

Inertia

Hvordan Gravity & Inertia Hold planetene i bane rundt sola?

Hvis han gjorde dette spark i en tom vakuum, ville ballen reise til evig tid etter Newtons første lov av bevegelse.

"Hver kroppen fortsetter i sin tilstand av ro eller jevn bevegelse i rett linje med mindre det er nødt til å endre denne tilstanden av bevegelse av krefter innprentet det." De er Newtons ord for det som nå er kjent som Newtons første lov av bevegelse. Dette er ofte omarbeidet som "en kropp i ro forblir i ro og en kropp i bevegelse forblir i bevegelse." Den definerer hva vi vanligvis kaller treghet. Hvis en fotball sparkes ut i verdensrommet, i et vakuum langt fra noen andre masser, vil det fortsette og fortsette og fortsette.

Force og Motion

"Endringen i bevegelse er proporsjonal med den drivkraft imponert og er laget i retning av den rette linje i hvilken den kraft påtrykket". Denne uttalelsen, som vi nå kjenner som Newtons andre lov av bevegelse, sier at den eneste måten å endre en kroppens bevegelse er å bruke en kraft til det. Eller sagt på en annen måte, hvis du bruker kraft til et objekt, vil du endre sin bevegelse. Ta det fotball og legg den i et vakuum, men i løpet av et par hundre millioner miles av en massiv objekt. Gravitasjonskraften mellom dem vil endre sin bevegelse.

Gravity

Hvordan Gravity & Inertia Hold planetene i bane rundt sola?

Tyngdekraften trekker denne mannen mot sentrum av jorden, og også trekker jorden mot midten av mannen --- bare et par milliarder ganger mindre kraftfullt.

Newton uttalt at alle objekter med masse utøve en tiltrekningskraft på hverandre proporsjonal med produktet av deres masser og omvendt proporsjonal med avstanden mellom dem. Hva mer, er at kraften på en linje som forbinder sentrum av massen av de to organene. Dette betyr at hvis du holder fotball og la den slippe, vil det falle direkte mot sentrum av jorden. Men det betyr også at hvis du sparke fotball horisontalt, vil jordas gravitasjonen ikke påvirker ballens horisontal bevegelse.

baner

Sett det hele sammen. Ta fotball i verdensrommet, helt av seg selv, og gjøre det seks milliarder ganger tyngre. Sett den beveger seg i en rett linje. Det vil fortsette for alltid. Nå settes det ca 93 millioner miles unna et objekt som er en million ganger tyngre enn det. Linje den opp slik at den tunge gjenstand er i rett vinkel i forhold til retningen for fotball s hastighet. Fra Newtons lover, vet vi at hastigheten vinkelrett på tyngdekraften ikke vil endre seg, men tyngdekraften vil trekke fotball mot den store massen.

planeter

Hvordan Gravity & Inertia Hold planetene i bane rundt sola?

Alt som går i bane balanserer horisontal treghet med vertikale gravitasjonsakselerasjon.

Den store fotball representerer jorden, og den store massen 93 million miles away er solen. På grunn av gravitasjon og treghet balansere hverandre, i stedet for å reise i en rett linje, Jorden beveger seg litt mot solen med hvert øyeblikk. Men det holder også sin vinkelhastighet, så den beveger seg også "sidelengs" for solen med hvert øyeblikk. Hvis hastigheten vinkelrett på sola lik hastighet solen legger til Jorden, så banen vil være helt sirkulær. Hvis det er litt av, er det bane elliptiske. Hvis et objekt innledende hastighet poeng mer mot sola, så får du parabolske eller hyperbolske baner, som noen kometer.