Hvordan håndtere en sammensatt mikroskop

Sammensatte mikroskoper er de mest brukte mikroskoper i high school og college laboratorier. De er dyre deler av utstyret og må håndteres med forsiktighet. Brudd av mikroskopet, linse eller lysbilder kan oppstå hvis mikroskop ikke brukes riktig.

Bruksanvisning

1 Bær mikroskop ved å holde den arm med en hånd og som støtter sokkelen med den andre hånden. Plasser mikroskop flatt på et skrivebord eller bord, holde den vekk fra kanten.

2 Slå revolveren til den laveste innstillingen, som er den korteste objektiv. Det er vanligvis merket som 10X.

3 Plasser lysbildet på scenen med prøven i sentrum. Fest lysbilde med scenen klipp.

4 Vri fokuseringsknappen og flytte objektivet mot raset så nært som mulig uten å berøre den.

5 Juster belysnings eller speil for å la lyset passere gjennom raset i okularet.

6 Flytt fokus knotten til en posisjon som bringer bildet inn skarpest fokus. Flytt glide rundt for å se forskjellige visninger av prøven.

7 Slå revolveren for å endre målet makt for å få mer forstørrelse hvis nødvendig. Flytt målet bort fra lysbildet før du endrer linsen.

8 Dekk mikroskop med støvdekselet etter at du er ferdig med å bruke den.

Hint

  • Se alltid gjennom okularet med det andre øyet closed.Experiment med fokus med og uten briller (om nødvendig).
  • Mikroskoper kan variere i størrelse og vekt. Be om hjelp når du flytter større mikroskoper, eller hente en fra et skap.