Hvordan Heat Travel i Air?

Varme går gjennom luften gjennom en prosess som kalles konveksjon. For å forstå dette, er det viktig å forstå noen ting om energi. Et objekt kan ha potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi er energien som et objekt har på grunn av sin posisjon. Hvis du holder en ball midje høy i hånden den har noen potensiell energi. Hvis du heve ballen over hodet, har den potensielle energien økt fordi dens posisjon er økt i forhold til normal posisjon på bakken.

Kinetisk energi er energien av bevegelse. Jo mer kinetisk energi at de har, jo lettere er de. Jo mindre kinetisk energi, den tyngre eller tettere de er. Kald luft har ikke mye kinetisk energi, derfor den beveger seg saktere. En annen måte å tenke på dette er å si at jo mer energi, eller mer spesifikt absolutt temperatur, molekyler luft jo mer de utvide seg, om noen andre forhold er konstante. Denne direkte sammenhengen er sett i Charles lov, oppkalt etter en nittende århundre fransk forsker som studerte gasslovene, som nevnt av David N. Blauch.

Ettersom varm luft har mer kinetisk energi på grunn av den økte temperatur (derav betegnelsen "varm"), ekspanderer og derfor "stiger" i forhold til kald luft. Det er derfor i boliger, kan toppetasjen bli varmere mer naturlig enn underetasjen.