Hvordan Hevert Vann oppover for en Science Experiment

Hvordan Hevert Vann oppover for en Science Experiment


En hevert er en måte å bære vann oppover uten bruk av pumper. Den består av en slange fylt med vann med en ende i en vannkilde, og den andre enden strømme ut til et mål som er under kilden. En kombinasjon av tyngdekraften og atmosfærisk trykk driver vannet gjennom slangen, selv om deler av slangen tar vannet oppover.

Bruksanvisning

1 Fyll en beholder med vann og sett den på høyere overflaten. Plasser den tomme beholderen på den nedre overflate. Sette en ende av slangen i hele vannbeholderen.

2 Fylle slangen med vann, enten ved helt å nedsenke det, eller ved å suge vann gjennom den. Hold den ene enden neddykket og den andre helt dekket når du flytter slangen slik at luft ikke kommer inn i slangen.

3 Plasser den andre enden av slangen i den tomme beholderen. Vann bør umiddelbart begynne å strømme gjennom slangen og strømme inn i beholderen, uavhengig av hvor høy noen del av slangen er. Hvile midten av slangen på en gjenstand høyere enn begge beholdere, slik at en ende på hver beholder. Vannet vil fortsette å strømme, selv om økningen i sentrum av slange tvinger den til å flyte oppover.

4 Satt noen få dråper konditorfarge i vannet i den øvre beholder for å gjøre den oppadgående strøm av vann synlig. Du må bruke en klar slange for å bistå i visning.