Hvordan holde fugler fra Flying Into en garasje

Hvordan holde fugler fra Flying Into en garasje


Fugler, inkludert duer, hakkespetter, gråspurv, kanadiske gjess og europeiske stær, blir ofte tiltrukket ly av en garasje, men kan fort bli en pest for huseiere hvis de begynner hekkende. Ikke bare fugleskitt, fjær og lopper gjøre garasjen og kjøretøy skitne, kan de også føre til spredning av sykdommen. For å unngå problemer, er den beste løsningen for å hindre at fugler kommer inn i garasjen i første omgang. En rekke metoder finnes, avhengig av omfanget av problemet og den type fugl.

Bruksanvisning

1 Plasser silhuetter av fugler rundt garasjen som etterligner den naturlige predator av artene du ønsker å avskrekke fra å komme inn. Du kan kjøpe disse på et landbrukssenter eller en jernvarehandel.

2 Sett opp fugle alarmer i garasjen. Disse kan være hørbar, lydløs eller ultralyd, og kan også omfatte flere funksjoner visuelt frastøte fuglen fra å fly inn i garasjen.

3 Påfør en giftfri avskrekkende til bygningen og noen torv rundt garasjen. Dette er spesielt effektivt for fugler som Canada gjess og stær.

4 Legg en fugl lysbilde eller fugl skråningen til noen hyller der fuglene hekker. Mangelen på overalt å abbor gjør flyr inn i garasjen mindre ønskelig til fuglene.

5 Installer en lavspent sjokk system som ikke vil være dødelig for fugler, men vil fungere som et sterkt avskrekkende. Kontroller at skilt advarsel andre mennesker om systemet er godt synlig.