Hvordan identifisere en d2c Drive

Hvordan identifisere en d2c Drive


D2c stasjoner er selv lasting DVD-stasjoner som brukes i Nintendo Wii. De kan lese Nintendo Wii spill DVDer (både singel og dobbel lagdelte) og Game Cube mini-plater. Wii er produsert slik at d2c stasjonen kan bli erstattet hvis nødvendig. Det er holdt i av en plate med fire skruer og har to bånd plugget inn i den. Mod-chips kan også legges til d2c stasjonen for å øke sine evner.

Bruksanvisning

1 Fjern alle skruene på utsiden av Wii enten ved hjelp av Phillips skrutrekker eller tri-fløyen skrutrekker. Kontroller at du sjekke under klistremerkene på bunnen av Wii, gummi footings på bunnen og sidene av Wii og under frontplater. Det er skruer gjemt under alle disse stedene.

2 Fjern frontplaten fra forsiden av Wii, trekke ut eventuelle ledninger som kan plugges inn i den.

3 Ta av dekselet på høyre side av Wii. Kontroller at alle skruene er fjernet før du bruker makt for å fjerne det.

4 Fjern de fire skruene fra sølvplate holder i DVD-spilleren. Skruene er plassert på de fire hjørnene av platen.

5 Løft opp DVD-spilleren og se på undersiden for to svarte mikrobrikker som er ved siden av hverandre, er en mindre og en er stor.

6 Se på tallene på mindre mikrobrikke. De bør være i formatet XXX-XXX. De tre tegnene etter bindestrek identifisere om det er en d2c stasjon eller noe annet.