Hvordan identifisere en hydraulisk pumpe

Alle hydrauliske systemer bruker press for å flytte komponenter, inkludert bilindustrien bremsesystemer. Pumpetyper variere, så det kan være vanskelig å identifisere og lokalisere hydrauliske pumper hvis du er ukjent med en bestemt hydraulisk system eller ukjent med hydraulikk, generelt. Men det er noen grunnleggende likheter mellom alle hydrauliske pumper.

Bruksanvisning

1 Studer skjematisk for det hydrauliske system. Dette kan hjelpe deg med å finne pumpen i forhold til andre komponenter. En sirkel med en liten trekant i nærheten av sin omkrets står for en hydraulisk pumpe. Trekanten skal peke i retning av at væske strømmer fra pumpen.

2 Les vedlikeholdsmanualer for hydraulikksystemet. Se etter instruksjoner om hvordan du skifter hydraulikkpumpen. Manualen skal identifisere pumpens nøyaktige posisjon.

3 Ser på komponentene i det hydrauliske systemet. Pumpen kan være kompakt sammenlignet med andre hovedkomponenter, og vil være forskjellig utformet fra de fleste av dem. Pumpen vil ikke være helt sylindrisk og vil ikke ha påvirknings deler koblet direkte til den. Den vil ha en hydraulisk tilførselsledning og en hydraulisk trykkledning.

4 Lytt etter lyden av driftshydraulikkpumpe å finne den. Dette er vanligvis gjelder kun for elektrisk drevne pumper. Andre pumper kan bare virke sammen med andre støyende komponenter, slik som motordrevne luftfartøy pumper.