Hvordan identifisere IR av metyl m-nitrobenzoate

Hvordan identifisere IR av metyl m-nitrobenzoate


Infrarød (IR) spektroskopi gir en hurtig instrumental teknikk for å identifisere de viktigste strukturelle elementene av organiske (dvs. karbon-baserte) forbindelser. IR instrumenter måler de frekvenser ved hvilke forskjellige bindinger i en forbindelse som absorberer stråling i IR-området av det elektromagnetiske spektrum. Ved konvensjonen, kjemikere oppgi disse frekvensene i enheter av gjensidige centimeter (1 / cm), eller "bølgetall." Absorpsjon frekvensene av spesifikke obligasjoner har en tendens til å være karakteristisk. En OH-binding, for eksempel, viser en bred absorpsjon rundt 3400 1 / cm. Etter å ha fått spekteret for en gitt forbindelse, kjemikere bruker IR-spektroskopi korrelasjonstabeller for å identifisere hvilke typer obligasjoner som oppstår i forbindelse. Metyl-m-nitrobenzoat omfatter en nitrogruppe, eller -NO2, og en metyl-estergruppe, eller C (= O) -O-CH3, festet til en benzenring.

Bruksanvisning

1 Identifisere absorpsjonstoppen av C = O-gruppe i esteren av en sterk absorpsjon mellom 1735 og 1750 1 / cm. Dette bør være det sterkeste toppen i spekteret.

2 Finn CC (= O) -C strekningen mellom 1160 og 1210 1 / cm.

3 Identifiser de to NO2 strekninger i utvalgene av 1490-1550 og 1315-1355 1 / cm.

4 Finn de to C = C aromatiske strekninger på ca 1600 og 1475 1 / cm.

5 Identifiser CH strekning av -CH3 gruppen ligger mellom 2800 og 2950 1 / cm. En -CH3 bend absorbans bør også forekomme i nærheten av 1375 1 / cm.

6 Identifiser CH bøyer knyttet til benzenringen. Finn orto CH på 735 til 770 1 / cm. Finn meta CH på 880 1 / cm, og mellom 690 og 780 1 / cm. Den para CH bør være mellom 800 og 850 1 / cm.