Hvordan identifisere Tre Patterns of Inheritance hos mennesker

Hvordan identifisere Tre Patterns of Inheritance hos mennesker


Hvis en egenskap er knyttet til arv av et enkelt gen, kan genetikere studere arvemønster for egenskap ved hjelp av en stamtavle. En stamtavle er et familietre, men mer informativ; det ikke bare viser navnet og kjønn på hvert medlem av familien og deres relasjoner, men viser også hvilke medlemmer hadde den egenskap av interesse. Med litt øvelse, blir det ganske enkelt å identifisere mønstre av arv for enkle en-genet trekk.

Bruksanvisning

1 Klikk på linken under Resources. Dette vil vise en anetavle for dronning Victoria og hennes familie, og vil gi deg noe å studere for praksis. Alternativt, hvis du har en stamtavle av dine egne du ønsker å studere, gjerne bruke ditt i stedet.

2 Legg merke til flere ting om stamtavle. Først blir hanner vanligvis representert som firkanter og kvinner som sirkler. En horisontal linje mellom en mannlig og kvinnelig indikerer parring mellom at par; vertikale linjer kjøre ned fra foreldrene til barna sine. Diagonale linjer som stråler ut fra et felles punkt betegne tvillinger. Et fullt farget firkant eller sirkel indikerer den enkelte besitter den egenskap av interesse, mens en delvis farget eller halv-farget firkant eller sirkel betegner en transportør, som er noen som har genet, men ikke trekk. En tom eller uten fylling formen er en person uten trekk.

3 Husk flere av de viktigste mønstre av arv: autosomal recessiv, autosomal dominant og x-bundet recessiv. Det finnes andre, men det er best å starte med disse tre. Autosomal kromosomer er ikke-kjønnskromosomer, slik at en autosomal trekk er bestemt av et gen lokalisert på en ikke-kjønnskromosom. X-bundne egenskaper bestemmes av et gen på X-kromosomet. Gener kan ha forskjellige varianter som kalles alleler. Et individ som bærer en dominant allel vil oppvise den egenskap forbundet med det allelet uavhengig av om én eller to kopier av allelet er til stede. Recessive alleler, men er maskert av dominerende alleler.

4 Se etter mønstre er karakteristiske for autosomal dominant arv. Hvis en egenskap er autosomal dominant, vil både menn og kvinner fremvise den egenskap, og hvis et barn har den egenskap, en eller begge foreldrene må ha det også. Menn og kvinner vil stille ut trekket med lik frekvens. Hvis trekket ser ut til å hoppe over generasjoner, eller ett kjønn har det mye oftere enn den andre, går du til neste trinn.

5 Se etter mønstre er karakteristiske for autosomal recessiv arv. Hvis en egenskap er autosomal recessiv, vil både menn og kvinner har det med lik frekvens. Den egenskapen vil ofte synes å hoppe over generasjoner, og hvis barnet har egenskap, må begge foreldrene ha minst ett eksemplar av allelet stykket, slik at begge foreldre må være bærere og / eller har trekk. Hvis det ene kjønn ser ut til å ha den egenskap mye oftere enn den andre, går du til neste trinn.

6 Se etter mønstre er karakteristiske for x-bundet recessiv arv, som er ganske særegent. Med dette mønsteret, kan et menneske bare arver trekk fra sin mor, og han trenger bare arve én kopi av genet, så hvis en kvinne er bærer, hennes sønner har en 50-50 sjanse for å slå opp med trekk. En kvinne, derimot, kan bare ha den egenskap hvis moren var en transportør og hennes far hadde trekk.

Ta kjønnsbundet fargeblindhet, for eksempel. En kvinne vil bare arve det hvis moren er bærer eller fargeblind og hennes far er fargeblinde. En mann, derimot, kan ikke arve kjønnsbundet fargeblindhet fra sin far. Hvis moren er bærer, kan han arve kjønnsbundet fargeblindhet fra henne; og hvis en kvinne er fargeblind, vil alle hennes sønner være også.

7 Se på arv fra foreldre til barn og prøve å finne forekomster som tyder på noen av de tre mønstre. I Queen Victoria stamtavle, for eksempel, hun var en bærer av allelet for hemofili A. To av hennes døtre var bærere. En av hennes sønner, men hadde egentlig egenskap. Ser vi på resten av stamtavle, blir det raskt klart at sønner av en bære kvinnelig ofte slå opp med den egenskap, mens døtre av en bære kvinnelig er bare bærere. Dette mønsteret tyder sterkt x bundet recessiv arv - og når det skjer, er hemofili A faktisk X-bundet recessiv.