Hvordan jeg beregne Cubic Inches of Rain per kvadratfot du?

Hvordan jeg beregne Cubic Inches of Rain per kvadratfot du?


Nedbør måles vanligvis i inches - eller i centimeter hvis du bruker det metriske systemet. Inches er mål på lengde eller høyde. Men mengden av vann som falt i et bestemt område er ikke en høyde, men et volum, for eksempel et antall kubikk inches. Og det må være beregnet for et bestemt område. Med andre ord, du bestemme hvor mye regn falt på en bestemt arealet av land.

Bruksanvisning

1 Skriv ned antall inches av regn som falt. Anta at en tomme av regn falt.

2 Multipliser med antall av 144. I eksempelet, vil resultatet bli 144 kubikk inches.

3 Visualisere prosessen for å forstå hvorfor beregningen virker. Bilde 1 tomme av regn som faller jevnt over en 1 kvadratmeter stykke land. Tenk deg det er ingen avrenning eller drenering. Det er da en blokk med vann som er 12 inches med 12 inches av en tomme, eller 144 kubikk inches.

Hint

  • Dette kan bare brukes for små områder; for større områder, vil mengden av regn ikke være den samme i alle deler av landet.