Hvordan jeg Deaktiver Har Netflix på min PS3?

Hvordan jeg Deaktiver Har Netflix på min PS3?


Eiere av Sony PlayStation 3-konsollen med en Netflix medlemskonto kan se on-demand streaming av filmer ved å installere Netflix programmet fra PlayStation Network Store. Når du avbryter en Netflix konto de-registrer din PS3 som en streaming-enhet i kontoinnstillingene Netflix, må du fjerne Netflix programmet og brukerdata fra PS3-harddisken for å deaktivere Netflix film streaming.

Bruksanvisning

Fjerne Netflix søknaden

1 Start opp PS3-konsollen og logge inn på din brukerkonto. PS3 startskjermen vises.

2 Bruk navigasjonsknappen for å velge "Video" -kategorien.

3 Trykk på ned-knappen for å velge "Netflix" fra "Video" undermenyen.

4 Trykk på trekant-knappen for å få opp alternativer for programmet menyen.

5 Velg "Slett" fra innstillingsmenyen for å fjerne Netflix programmet fra PS3.

Fjerne Netflix brukerdata

6 Velg "Game" -kategorien på startskjermen PS3.

7 Trykk på "Up" -knappen for å velge "Game Data Utility", fra "Game" undermenyen.

8 Velg "Netflix" fra "Game Data Utility", menyen.

9 Trykk på trekant-knappen for å få opp menyen for alternativer.

10 Velg "Slett" for å fjerne Netflix brukerdata fra PS3.