Hvordan jeg Play "Sheik s Theme" do på en Ocarina?

Sheik har en hemmelighet i "Legend of Zelda: Ocarina of Time", men de rådene han gir holder deg fra å grave for dypt inn i hans fortid. Et stykke bakgrunnsmusikk treffende tittelen «Sheik s Theme" følger ham med hver utseende, og du kan spille denne melodien på en ekte Ocarina. Du må bruke en 10-finger Ocarina at disse instrumentene har et større spekter av toner enn fire- og seks-finger-versjoner.

Bruksanvisning

1 Grip Ocarina slik at munnstykket vender mot deg. Plasser tommelen under Ocarina og over sine respektive hull på undersiden av instrumentet.

2 Plasser fingrene langs de åtte hull, fire på hver side av Ocarina. Start med pekefingeren på hullene nærmest munnstykket fulgt av midten fingrene, ringfinger og pinky fingrene.

3 Dekk begge tommelhull, høyre ringfinger hull og venstre indeks- og pinky hull deretter blåse en åttende note for en B flat. Dekke alle igjen hull og retten indeksen og tommelen hullet deretter blåse en annen åttedelsnote for en F. Cover alle venstre hull og høyre tommel hull deretter blåse en fjerdedel notat for en G. Blås en fjerdedel oppmerksom F.

4 Dekk alle, men rett pinky hullet og blås en åttende note for en D. Cover hvert hull og blåse en hard åttende notat for en ciss deretter en halvnote av milde blåser for en C.

5 Spill en åttende note B flat, en åttende note F, en fjerdedelsnote G og en kvart oppmerksom F. spille en åttende note D, en åttende note F og et halvt notat C.

6 Spill en åttende note C, C skarp, D, F, G og B flat. Dekke både tommelhull og venstre pinky hullet og blås en åttende note høy C. Dekk til venstre tommel og venstre pinky hull deretter blåse en åttende note høy D. Slipp alle hull og blåse en åttende note høy F. Blås en åttende note B flat og en åttende note høy C. Spill en fjerdedelsnote høy D. Gjenta en gang.

7 Blåse en fjerdedelsnote F, åttende note G, åttende note B flat og en fjerdedelsnote F.

8 Blås en åttende note G deretter b flat og en kvart oppmerksom F. spille en åttende note D da C og en halv notat ciss.