Hvordan jeg reparere trenger en slettet VSH Fra Flash0 i PSP?

Visual Shell Meny (VSH) kan du endre visse innstillinger på Sony PlayStation Portable (PSP) uten å måtte starte enheten inn i en recovery menyen. Noen ganger VSH menyen vil bli slettet. Dette problemet vanligvis skyldes en korrupt flash0 minnemodul, som hindrer din PSP fra oppstart. Den eneste måten å løse dette problemet, og gjenopprette både VSH menyen og flash0 minne, er å fullstendig installere PSP firmware. Denne prosessen gjennomføres ved bruk av en magisk minnepinne og Pandora batteri.

Bruksanvisning

1 Ta ut batteriet og minnepinne fra Sony PSP og legg dem til side. Sett magi minnepinne og Pandora batteriet i PSP. PSP vil slå seg på, og skriv inn servicemodus.

2 Velg "Install Custom Firmware" alternativet ved å trykke på "X" -knappen på PSP. Denne prosessen vil reflash "Flash0" minne, noe som gjør det mulig å starte opp igjen i PSP. Trykk på "X" knappen igjen for å bekrefte valget.

3 Trykk på "X" -knappen på PSP når installasjonen er fullført for å slå av PSP. Fjern Pandora batteri og magi minnepinne. Sett den normale batteriet og minnepinne i PSP.

4 Slå PSP på igjen. PSP vil starte opp i XrossMediaBar PSP-operativsystemet.