Hvordan jeg Sink 10 Bees i Banjo Kazooie?

Bier fly rundt ulike områder av spillet "Banjo Kazooie." Biene skade din karakter, selv om du ikke trenger å drepe dem alle. Bare drepe biene som sitter direkte i din vei. Ta ut biene ved å bruke gull fjær. Fordi gull fjær er sjeldne elementer, vil du bruke dem nøye. For eksempel, vente til flere bier flytte i nærheten av hverandre før du aktiverer en fjær. Dette kan kreve at du sitte og se på bier bevegelsen i et par sekunder.

Bruksanvisning

1 Hold nede "Z" og "C-rett" på kontrolleren for å aktivere en Gold Feather.

2 Løpe og hoppe på 10 bier mens du bruker Gold Feather. Gå på biene så fort som mulig. Hver fjær varer bare et par sekunder.

3 Fortsett gjennom det nivået uten å bruke gull fjær mindre nødvendig.