Hvordan jeg Wire en 7-Pin Square Trailer Plugg?

Hvordan jeg Wire en 7-Pin Square Trailer Plugg?


Alle tilhengere må et grunnbelysningssystem for sikker drift på veien. En sju-pin, eller sju-veis, trailer elektriske systemet er den mest kompliserte på grunn av antall enheter det krefter. De syv tilkoblinger gi strøm til blinklys, markeringslys, bremselys, elektrisk brems kontrolleren, strøm og sikkerhetskopiere lys. Kabling av sju-veis kontakten på tilhengerens tungen er lett hvis du forstår hva hver ledning gjør. Med noen grunnleggende verktøy kan du ha en ny syv-veis kontakt i et par timer.

Bruksanvisning

1 Ta av eksisterende ledningsnett kontakten med wire cutters eller wire stripper. La det være nok ledning til å feste den nye kontakten.

2 Strip 1/4 tomme av isolasjon på hver av ledningene med wire strippere. Hvis ledningene på den nye syv-veis kontakten ikke er strippet, fjerne isolasjonen fra disse også.

3 Koble den grønne ledningen på kontakten til ledningen slår på høyre blinklys på tilhenger med baken kontakter. En butt kontakten fungerer ved å plassere to avisolerte ledninger i hver ende og komprimere kontakten med tang. Tilhengeren rett signalledning bør også være grønn hvis det var riktig koblet. Hvis det ikke er det, må du følge ledningen fra lys til tungen for å bestemme riktig wire.

4 Koble den gule ledningen til ledningen slår venstre signal, den hvite ledningen til tilhengerens bakken, den brune ledningen til markeringslys, den blå ledningen til den elektriske bremsen kontrolleren, den røde ledningen til batteriet og den lilla ledningen til den omvendte lys på samme måte som trinn 3. Trekk forsiktig på tilkoblingene for å sikre en tett passform.

5 Pakk hver tilkobling i elektriske tape, deretter vikle tilkoblingene sammen. Dette gir ytterligere beskyttelse for forbindelsene mot elementene.

Hint

  • Test tilhengerens lys og bremser før hver tur. På grunn av at ledningene er stadig utsatt for vær og vind, er det vanlig å finne elektriske problemer med disse systemene.