Hvordan justere en Dewalt nivå Laser

En Dewalt laser er en enhet som brukes til å oppnå et nivå linje på en vegg eller på gulvet, noe som gjør det veldig praktisk å ha når du komponerer en vegg eller forbereder helle et betonggulv. Hvis en kalibreringsjustering er nødvendig for enheten må du ta det med til en Dewalt servicesenter. Du kan imidlertid utføre et felt kalibreringskontroll for å se om du trenger å feil riktig å oppnå nivå.

Bruksanvisning

1 Sett opp stativet midt i et rom med vegger som er et minimum på 50 fot fra hverandre. Plasser nivået på stativet slik at "X" aksen står overfor en av veggene.

2 Trykk på "Power" knappen på kontrollpanelet for å slå på laser. Du vil se en indikatorlampe tennes og enheten vil da selv nivå.

3 Marker plasseringen av "A" og "B" målepunktene angitt av laser på motstående vegger. Mål avstanden fra bakken til de målepunktene ved hjelp av målebånd.

4 Slå laseren 180 grader slik at "X" aksen peker nå i den andre veggen. Laseren vil da selv nivå igjen.

5 Markere plasseringen av "AA" og "BB" målepunktene på to vegger og måle avstanden fra bakken.

6 Beregn den totale feilen (TE) ved å utføre ligningen «TE = (AA-A) - (BB-B)".

7 Gjenta denne fremgangsmåten med "Y" -aksen.