Hvordan justere flammen for en Regal lommelykt lettere

Det finnes mange forskjellige typer av Regal Torch Lightere på markedet. Noen bare utføre oppgaven med å tenne en flamme, mens andre, som for eksempel Regal Cigar Punch lommelykt lettere, har to formål. Sigar slag modell, for eksempel, kan du slå slutten av sigar før du tenner den. Avhengig av hvilken modell du eier, kan det være ulike måter å justere flammen. En metode krever en skrutrekker, mens en annen bruker en oppringt.

Bruksanvisning

Skrujern

1 Finn mekanisme, under bunnen av brenneren lettere, som justerer flammehøyden.

2 Sett skrutrekker hodet inn skruen.

3 Vri skruen mot høyre for å heve flamme, eller til venstre for å senke flammen. Drei skruen bare en halv omdreining før du tester flammen for å se om det er i ønsket høyde.

Slå

4 Finn skiven på Regal lommelykt lettere. Det er vanligvis funnet langs håndtaket, slik at brukeren kan justere flammen mens den lettere er tent

5 Hold lysere så det hviler mot håndflaten. tommelen skal være i nærheten av skiven som styrer flammehøyden, mens resten av fingrene er gripende lettere.

6 Flytt hjulet til høyre for å heve flamme, eller til venstre for å senke flammen. Juster dial litt før du tenner apparatet for å se om flammen er ønsket høyde.