Hvordan justere Servo Arms

Hvordan justere Servo Arms


Servoer brukes i radiostyrte (RC) biler å kontrollere styring. De er små rektangulære enheter som huser en rekke tannhjul som brukes til å rotere en mekanisk arm 360 grader. Funksjonaliteten til servo er avgjørende for bilens evne til å spore i en rett linje, og for at den skal styre i begge retninger. Lær hvordan du justerer servo arm for å optimalisere den for RC-applikasjoner.

Bruksanvisning

1 Skru bolten som fester styringen av kjøretøyet til servoarmen. Denne lille plastdelen kalles en servo horn, og det er montert direkte til servo arm av en enkelt skrue. Trekk servo arm av servo når skruen er fjernet.

2 Koble RC bilens batteri til mottakeren, og slå på både kjøretøy og senderen. Servo vil reagere på plutselige signalet sendt av senderen. Plasser en liten prikk på servoarmen med permanent markør for å notere sin nåværende posisjon.

3 Bruk styre trim innstillingsknappen på senderen for å snu servo arm. Lag små justeringer ved å dreie trim knotten mot klokken eller med klokken. Teste funksjonaliteten til servoarmen ved å dreie det faste rattet på senderen for å se om servo roterer i samme avstand i begge retninger. Dreie rattet så langt som mulig i begge retninger, se hvor langt den svarte prikken seg fra midtpunktet.

4 Plasser forhjulene i en rett linje, og deretter re-feste servo horn til servo arm. Fest dem sammen med monteringsskruen.