Hvordan justere spenningen På en DIY Cube

Justere spenningen på DIY kube er nødvendig etter bruk av kuben for en stund å stramme alle løse tilkoblinger. Skruen kan løsne opp fra alle vende av kuben eller det kan være for stram for din preferanse. DIY kube har en skrue i toppen midten av kuben som kan justeres med bare en skrutrekker.

Bruksanvisning

1 Lirk den lille kuben på den øverste raden i midten av DIY kube med en liten, flat skrutrekker og sette kuben til side. Løft hetten av det lille sentrum kuben på toppen med den lille, flat skrutrekker og finn skruen i midten av kuben.

2 Juster spenningen på kuben ved å vri skruen med klokken med skrutrekkeren til å stramme spenningen. Vri skruen mot klokken for å løsne spenningen til den er satt til den foretrukne spenning.

3 Sett hetten tilbake på toppen av den lille sentrum kuben og fest den lille, øverste raden sentrum kube til DIY kuben ved å trykke den på til du hører kuben klikker på plass.