Hvordan kan du dele en blanding av vann og salt?

Hvordan kan du dele en blanding av vann og salt?


Separasjonen av salt fra vann er en prosess som kalles destillasjon. Destillasjon kan anvendes for å separere blandinger av væsker med forskjellig kokepunkt, og for å fjerne forurensninger fra forurensede væsker. Forurensninger, for eksempel salt, har høyere kokepunkt enn vann og blir liggende igjen når flytende vann overganger til gass.

Bruksanvisning

1 Slå på en komfyr element til høyeste innstilling.

2 Hell en kopp saltvann inn i en pott og legg på lokket potten. Plasser potten på komfyren.

3 Sjekk vannet ofte til den begynner å koke. Dette vil ta flere minutter lenger enn kokende rent vann som sjøvann har et høyere kokepunkt.

4 Forskyve lokket, slik at den ene siden er over kanten av potten, og er rettet litt nedover. Plasser en kopp under vinklet lokk. Dette gjør det kondensvann som samler seg på lokket for å dryppe ned i koppen.

5 Vent inntil alt vannet er fordampet og er samlet i koppen. Slå av ovnen. Saltet er igjen i potten, og rent vann samles i koppen.

Hint

  • Vær forsiktig når du arbeider i nærheten av en varm ovn.