Hvordan kan et batteri arbeid?

Hvordan kan et batteri arbeid?


Batterier omdanne kjemisk energi til elektrisk energi. De er fulle av kjemikalier som skaper elektrokjemiske reaksjoner. For å gjøre dette, de første komponentene som er nødvendig er en eller flere galvaniske celler (celler som kan overføre spenning). Dette betyr at to halvceller er forbundet med en elektrolytt som kan overføre belastningen. I de fleste kommersielle batterier, blir cellene består av alkalisk / mangan eller sink / karbon.

En halvcelle (eller en batteri) er den positive elektroden og den andre er den negative elektrode. Elektroner samle seg på den negative terminalen av batteriet, og vil strømme mellom de positive og negative terminaler hvis en leder (eller ledning) er til stede. Av denne grunn er en batteri er plassert inne i en innretning med den positive elektrode som vender mot elektrolytten (leder) og den andre plassert med den negative elektrode som vender mot elektrolytten. Det er både en negativ og positiv ladning tilkobling til elektrolytten for å få en fullstendig batterikretsen. Uten både negative og positive celler som er forbundet med en leder, vil den kjemiske reaksjon ikke opprettes og energi vil ikke tappes fra batteriet.

Noen ganger blir begge halvceller innesluttet i den samme beholder. I denne enhet er det en porøs elektrolytt som tjener som separator og lederen. Dette separator holder de to elektrodene fra berøre hverandre, samt gi nødvendig kostnad for å lede elektrisk strøm.