Hvordan kan jeg gjøre min PS2 for å spille japanske spill?

Hvordan kan jeg gjøre min PS2 for å spille japanske spill?


I motsetning til Sony PS3, vil PS2 bare spille spill i din region. For eksempel, hvis du eier en nordamerikansk PS2, du kan ikke spille japanske spill. Men du kan enkelt omgå lockout med HDLoader programvare. Dette programmet installerer PS2 spillet på PS2 harddisk.

Bruksanvisning

1 Slå av Sony PS2 og fjerne alle ledninger som går inn i konsollen. Plasser disse til side for nå.

2 Fjern skruene på utvidelsespakken på baksiden av PS2. Skyv utvidelse dekselet av PS2. Sett den nye harddisken inn i PS2 utvidelsesspor og plasser utvidelse igjen, reattaching skruene. Sett strømledningen og komposittkabler, og koble til en TV. Slå på PS2 på.

3 Sett inn HDLoader disk i stasjonen og den vil starte automatisk. Velg "Install" når du blir møtt med hovedmenyen. Den disken åpnes. Fjern HDLoader disken og erstatte den med den japanske spillet. Lukk stasjonen og den vil automatisk bli kopiert til harddisken.

4 Fjern spillet disken når installasjonen er fullført og setter din HDLoader disk. Velg "Play" fra hovedmenyen og velg ditt spill fra listen som vises.