Hvordan kan jeg lage perfekte sirkler med en Plasma Cutter?

Cutting rette linjer og andre figurer med en plasma cutter er en oppgave som krever dyktighet, konsentrasjon og presisjon; skjære en perfekt sirkel med en plasma cutter uten hjelp er nesten umulig, selv for de mest erfarne metallarbeider. En plasma-cutter kompass gjør det mye enklere å lage perfekte sirkler av varierende størrelse. Oppsettet og gjennomføring av denne oppgaven kan utføres raskt, i de fleste tilfeller.

Bruksanvisning

1 Ta av plasma-cutter kompass fra sin sak og montere enheten. Fest magnetisert basen til midten av metallet.

2 Bestemme størrelsen på sirkelen som vil bli skapt av plasma cutter. Juster lengden av kompasset akselen i forhold til dens sentrum for å oppnå den ønskede omkrets. Trekk knotten på toppen av magnetisert base for å låse akselen på plass.

3 Fest kompasset på hodet av plasma cutter. Aktiver plasma kutteren og kuttet en perfekt sirkel ut av metallet.

4 Fjern plasma cutter fra kompasset. Trekk sirkelen bort fra resten av metall og fjerne det fra magnetisert kompass basen.

Hint

  • Bruk alltid riktig øye- og hudbeskyttelse når du bruker en plasma cutter. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i alvorlig skade eller død.