Hvordan kan jeg samle Har Metangass?

Hvordan kan jeg samle Har Metangass?


Biogass er navnet gitt til gassholdig brensel som metan som er produsert fra biomasse (biologiske materialer som matavfall, plante utklipp eller gjødsel). Metan generatorer kan kjøpes kommersielt. Du kan også lage din egen gjør-det-selv (DIY) metan generator ved hjelp av billig tilgjengelige deler og materialer.

Funksjon

En metan generator består i det vesentlige av en kollektor for metan og en beholder for biomassen, kalt en biogass kokeren. Kokeren tillater metanproduserende bakterier til å behandle biomasse. Kollektoren lagrer gassen. Du kan bruke en plastpose for å lagre gass. Alternativt kan du bruke en plasttrommel. Metan kan deretter brukes til matlaging, belysning etc ..

fordeler

Biogass er et fornybart drivstoff. Metan som produseres på denne måte er praktisk talt fritt, forutsatt at man har en klar kilde av biomasse. Når du samler metan, er du også behandle avfall i stedet for å dumpe dem.

betraktninger

Metan du samler er brannfarlig. Metan samling gjøres best på det punktet der biomassen selv er generert, så det er mer realistisk hvis du bor på en gård eller i landet. Biomassen kan også utgjøre helserisiko fra bakterier. Det er viktig å vaske grundig etter å ha jobbet rundt kollektoren.