Hvordan kjernekraftverk produserer energi?

Kjernekraftverk er utbredt over hele USA, men i motsetning til kull brenning kraftverk, de avgir ingen CO2 i luften. Selv om den samme damp prosessen brukes til å slå en turbin og drive en generator, kjernekraftverk bruker sin egen spesiell prosess for å produsere energi.

uran

Uran er det viktigste stoffet som kjernekraftverk bruker til å lage energi. En spesifikk uranisotoper, kalt U-135, blir brukt, og for å få det fra uran stoffet må gå gjennom en anrikningsprosessen.

Kjernereaktor

Når uran separeres, er det "gode" uran er lagt inn i en atomkjerne som er satt inn i en kjernereaktor. Fordi uran er radioaktivt, er dette en svært farlig prosess som krever mye av sikkerhetstiltak.

Fisjon

Et nøytron er sprengt inn i uran for å skape en kjedereaksjon fisjonsprosessen. Denne prosessen fører til at uran til å bryte ned og delt fra hverandre. Kjedereaksjon skaper varme.

Vann

Varmen fra fisjonsprosessen varmer en vanntank som sitter over uran. Det oppvarmede vannet blir til damp og reiser gjennom høy-presset rør.

Energi

Damprørene sprenge ut på turbiner som spinner fra dampen. Turbinene er forbundet med en generator som snur og produserer strøm. Den radioaktive vann blir enten deponeres eller gjenbrukes, og mer energi er opprettet.