Hvordan kjøpe Modell tog Tilbehør

Historisk nøyaktighet vil gjøre tilbehør passer godt sammen.

Bruksanvisning

1 Bestem hvilket tidsrom toget Scenen er satt i.

2 Tenk deg en geografi for scenen du har laget - rurale og urbane, fjell, vidder.

3 Gå til biblioteket for bøker på området, eller den aktuelle jernbanelinjen hvis du har gjenskapt et ekte tog scene.

4 Vurdere formålet med tog. Er det et passasjertog, et godstog, et kull carrier?

5 Velg noen tall for folk møte toget. En godstog vil bli møtt av folk i arbeidsklær og med lastebiler. En passasjer tog vil bli møtt av passasjerer: folk i dress og med barn.

6 Finn noen modell biler fra perioden hvis scenen har jernbaneoverganger.

7 Finn noen dyr eller trær på hobby butikken hvis scenen er landlig. Hjort eller hekkende fugler satt scenen godt.

8 Finn noen bygninger og ordne aktivitet på og rundt dem hvis scenen er urban. For å unngå en tom følelse, konsentrere seg om mennesker og ikke bare bygninger.

9 Plasser hullene med vanlig spor mellom spor tilbehør som broer, kryssinger og sporvekslere for å holde scenen realistisk.

Hint

  • Et tog stasjon er alltid et flott tilbehør. Det gjør den scene ser mer aktiv.
  • Dette ting blir dyrt.