Hvordan koble 12 Volt batterier for å få 24 volt

Hvordan koble 12 Volt batterier for å få 24 volt


To 12-volts batterier kablet sammen ikke nødvendigvis får du 24 volt; alt avhengig av hvilken metode du bruker for å koble dem opp. For å få 24 volt du trenger for å koble opp batteriene i serie. Serie ledninger betyr at spenningen fra hver 12-volts batteri er kombinert slik at den totale produksjonen er 24 volt. Metoden for kabling i serien er grei, og vil ta deg mindre enn 15 minutter.

Bruksanvisning

1 Sett to 12-volts batterier ved siden av hverandre, slik at du kan koble dem opp. Legg dem på et stabilt, flatt underlag som et bord eller arbeidsbenk.

2 Koble metallklemme på den ene enden av batterikabelen på minuspolen på den første 12-volts batteri. Batteriet terminal er klart identifisert ved hjelp av en "-" symbol; det kan også ha en svart plast kant rundt terminalen. Bruke hånden til å trykke på klemmen håndterer sammen slik klemmen åpnes deretter plassere over terminalen og slippe ut trykket.

3 Gjenta prosedyren for klemmen på den motsatte enden av batterikabelen du har koblet til den negative polen på det første batteriet ved å koble den til den positive terminalen på det andre batteriet. Se etter symbolet "+", eller en rød plast kant rundt terminalen. Når du kobler ledningene fra 24-volts elektrisk utstyr til den positive polen på det første batteriet og den negative polen på ekstra batteri, de koblet opp batteriene produsere 24 volt du trenger.