Hvordan koble en 2-Wire Termistor

Hvordan koble en 2-Wire Termistor


Temperaturen er en viktig variabel i vitenskapelige eksperimenter. Den tradisjonelle verktøy for å måle temperaturen er termometeret, som har flytende kvikksølv inneholdt i et glassrør. Som temperaturendringer, volumet av kvikksølv endringer, og dette kan kalibreres for å bestemme en temperaturskala. En elektronisk måte å måle temperaturen med komponenter som er kjent som termistorer. Dette er halvledende utstyr hvis elektriske motstand endrer seg med temperaturen. Thermistors kommer i to-wire, tre wire, og fire-tråds varianter. Forbindelsen til et voltmeter og strømkilden er avhengig av termistoren type.

Bruksanvisning

1 Koble spenning fører til kilden meter. En kilde meter er en enhet som leverer spenning når måle forskjellige mengder for eksempel resistens. Koble pluggen siden av den røde kabelen til plusspolen på kilden meter. Koble alligator klipp side til den positive polen på termistor.

2 Koble pluggen siden av den svarte kabelen til den negative polen på kilden meter. Koble alligator klipp side til den negative polen på termistor.

3 Slå på kilden måleren. Trykk på motstand for å kontrollere termistormotstanden. Termistormotstanden bør være rundt hundre kilo-ohm. I så fall er termistoren klar for drift. Etter hvert som temperaturendringer, vil motstanden på kilde måleren endres.