Hvordan koble en Xbox-harddisk til en PC

Hvordan koble en Xbox-harddisk til en PC


Harddisken som er inne i en Xbox spillkonsoll er ikke annerledes fysisk enn for harddisken i en datamaskin. Du kan ta ut harddisken fra Xbox og koble den til en PC uten å bryte noen garantier på datamaskinen. Bare noen få verktøy vil være nødvendig for å åpne Xbox og ta ut harddisken. PC-en vil være i stand til å bruke Xbox harddisk som om det hadde blitt kjøpt for bruk på en datamaskin.

Bruksanvisning

1 Fjern alle kabler fra Xbox. Plasser Xbox forsiden ned på en arbeidsflate. Trekk gummiføtter til hjørnene på bunnen av Xbox med tang. Skrap av de to klistremerker på bunnen med tuppen av Phillips skrutrekker.

2 Fjern skruene fra under klistremerker og fra under gummiføtter med Torx skrutrekker.

3 Snu Xbox over. Trekk den ytre tilfelle av Xbox med hendene.

4 Fjern skruene fra hele harddisken skuffen med Phillips gullsmed skrutrekker. Trekk harddisken opp fra Xbox. Fjern de to pluggene koblet til baksiden av harddisken. Ta ut harddiskskuffen fra Xbox.

5 Fjern skruene fra siden av harddisken skuffen med Phillips gullsmed skrutrekker. Skyv Xbox harddisk ut av harddiskskuffen.

6 Trekk ut støpselet fra PCen. Åpne siden eller bak på PC med Phillips skrutrekker. Fjern siden eller bak panelet. Plasser på siden eller bak panelet til side.

7 Fjern skruen fra siden av en tom harddiskbrønnen. Trekk harddiskskuffen ut av harddiskbrønnen. Trekk de to pluggene ut av harddiskbrønnen med fingrene.

8 Fjern skruene fra sidene av PC-harddisken skuffen med Phillips gullsmed skrutrekker.

9 Skyv Xbox harddisk i PC-harddiskskuffen. Fest skruene på siden av harddiskskuffen med Phillips gullsmed skrutrekker.

10 Fest de to plugger som kommer ut av harddiskbrønnen i de riktige kontaktene på baksiden av Xbox harddisk.

11 Plasser PC-harddisken skuffen tilbake i harddiskbrønnen. Fest skruene. Plasser på siden eller bak panelet på PC. Fest skruene. Koble strømledningen igjen.

Hint

  • Du må formatere Xbox harddisk gang installert på PCen, slik at det kan fungere.
  • Ikke berør kontaktene på baksiden av Xbox harddisk for å unngå å få statisk elektrisitet på dem.