Hvordan koble opp en PS3 til en datamaskin for å overføre musikk

Sony PlayStation 3 (PS3) er utstyrt med en funksjon som kalles "DLNA" som står for Digital Living Network Alliance. På grunn av denne funksjonen, når PS3 og PC er koblet til hjemmenettverket, er PS3 i stand til å få tilgang til musikk, foto og videofiler som er lagret på datamaskinen. Denne delingsfunksjonen filen skal aktiveres når du har aktivert mediestrømmen funksjon i både Windows Media Player-programvaren på datamaskinen og på PS3-systemet.

Bruksanvisning

Koble til PS3 Your Home Network

1 Se i ruterens manual for instruksjoner om hvordan å koble enheten til å motta din Internett-signal. Se også i manualen for å lære hvordan du logger inn i ruteren og sette opp et nettverksnavn (SSID) og sikkerhetsnøkkel.

2 Slå på PS3 og TV som den er koblet til.

3 Naviger til "Innstillinger" i XMB-menyen. Scroll ned og markere "Nettverksinnstillinger" og trykk deretter på "X" -knappen for å velge det. Velg "Internet Connection" fra neste meny. Velg "Enable". Velg "Internet Connection Settings".

4 Velg "Ja" når du blir bedt om å fortsette. Velg "Easy" når du blir bedt om en "Stille metode." Velg "Wireless" når du blir bedt å velge foretrukket tilkoblingsmetode. Velg "Scan" på neste spørsmål. PS3 vil gjennomføre en scan for Wi-Fi-signaler tilgjengelig i ditt område. Det bør oppdage hjemmenettverket hvis alt var satt opp riktig.

5 Uthev og velg nettverksnavnet (SSID) fra listen over tilgjengelige nettverk. Trykk høyre piltast på PS3-kontrolleren for å fortsette. Velg type sikkerhet kryptering du bruker ( "WEP" eller "WPA-PSK / WPA2-PSK").

6 Trykk på "X" for å få opp tastaturet på skjermen. Skriv inn nettverkssikkerhetsnøkkel. Trykk på "Start" -knappen på kontrolleren for å lukke tastaturet på skjermen. Trykk på "X" -tasten igjen for å lagre nettverksinnstillinger.

7 Velg "Test Connection" når du blir bedt. Hvis nettverksinnstillingen ble lagt inn riktig tilkoblingstesten skulle komme tilbake vellykket.

Overføre musikk fra datamaskinen til PS3

8 Start Windows Media Player. Åpne "Stream" drop-down menyen. Velg "Slå på media streaming med Hjemmegruppe." En veiviser vil åpnes. Sett en hake i boksen ved siden av "Music" på første spørsmål. Klikk "Next". Følg de resterende på skjermen for å slå på media streaming på datamaskinen.

9 Åpne "Stream" drop-down menyen igjen. Velg "Tillat automatisk enheten til å spille mine medier." Velg "Tillat automatisk enheten til å spille mine media" igjen ved neste bedt om å bekrefte.

10 Velg "Flere alternativer for direkteavspilling" fra "Stream" drop-down menyen. Pass på "Show enheten" er satt til "lokale nettverket." Klikk "Tillat alle".

11 Slå på PS3 og TV som den er koblet til. Naviger til "Innstillinger" i XMB-menyen. Velg "Nettverksinnstillinger". Velg "Media Server Connection." Velg "Enable".

12 Naviger til "Music" i XMB-menyen. Velg en oversikt over datamaskinen. Du vil være i stand til å streame uansett musikkfiler er lagret i din standard "Music" -mappen på datamaskinen til PS3. Slik kopierer du en musikkfil fra datamaskinen til PS3, velg filen du vil kopiere og trykk deretter på trekant-knappen på PS3-kontrolleren for å åpne alternativmenyen. Velg "Kopier" fra menyen.