Hvordan koble opp en PS3 til en datamaskin for en Media Player

I tillegg til å spille medier i CD, DVD og Blu-ray-formater, kan PlayStation 3 også spille digitale medier. Du kan spille av digitale medier på PS3 fra en tilkoblet media lagringsenhet eller streames fra en medieserver på datamaskinen. Enhver mediespiller som støtter Digital Living Network Alliance standard vil bli gjenkjent av PS3. Du må aktivere PS3 medie server evner i innstillingsmenyen før du kan bruke denne funksjonen.

Bruksanvisning

1 Koble PS3 til samme Internett-nettverket som datamaskinen. PS3 kan kobles trådløst eller kablet med en Ethernet-kabel.

2 Åpne mediespiller som du ønsker å streame på datamaskinen.

3 Aktiver mediespilleren mediestreaming funksjonen. Dette kan vanligvis finnes i "Innstillinger" eller "Alternativer" -menyen. Se i bruksanvisningen for din mediespiller for instruksjoner om hvordan du aktiverer denne funksjonen.

4 Slå på PS3 og bla til "Innstillinger".

5 Velg "Nettverksinnstillinger" og sette "Media Server Connection" til "Enable".

6 Bla fanen medier på PS3 som tilsvarer filtypen du ønsker å spille. For eksempel, hvis du ønsker å spille av en video, blar du til "Video" -kategorien.

7 Velg mediespilleren for å bla gjennom tilgjengelige innholdet. Et ikon for mediespilleren vises under "Video", "Music" og "Foto" faner på din PS3. Du får tilgang til alle de tilsvarende filene som er lagret på datamaskinens mediespiller.