Hvordan koke i aluminiumsbokser

Hvordan koke i aluminiumsbokser


Varme fra en flamme kan koke innholdet i en aluminium kan i løpet av få minutter. Realfagslærere noen ganger bruker aluminium brus bokser som en kokende fartøy for klassedemonstrasjoner. Varme overføring og fysisk-eiendom-change leksjoner er ofte lært gjennom erfaring. Tomme brusbokser er vanligvis fylt med en liten mengde vann og oppvarmes i bunnen. Et par stykker av vitenskapelig utstyr er nødvendig for å holde prosessen trygt for alle deltakere og seere.

Bruksanvisning

1 Beskytt øynene dine med et par av full dekning briller. Plasser et lite stykke metall mesh skjermen på toppen av en brenner stativ. Sett en tom aluminium brusboks på mesh skjermen.

2 Feste slangen fra en Bunsen-brenner i en gassledning. Slå på gassledningen. Tenn gassbrenner og justere flammen til middels høyde, hvis flammen er justerbar.

3 Helle væske inn i boksen inntil base er helt dekket. Mer væske tar lengre tid å koke. Skyv den tente brenneren under stativ.

4 Overvåk væsken i aluminium kan gjennom hullet på toppen. Øke størrelsen på flammen til like under mesh sikt for å påskynde kokeprosessen. Fjern boksen fra stativet med tang når væsken er raskt koke.