Hvordan konvertere 2,5 tommer til centimeter

Centimeter og inches er begge enheter av lengde, slik at man kan omdannes til den andre. Centimeter er en enhet i det metriske eller SI-systemet, som brukes i det meste av verden. Inches er en enhet i Imperial systemet, som er mest brukt i USA.

Bruksanvisning

1 Skriv ned antall inches du vil konvertere. I dette tilfellet: 2,5 inches.

2 Multipliser antall inches med 2,54. For eksempel, 2,5 x 2,54.

3 Skriv ned resultatet, som er 6,35 centimeter.