Hvordan konvertere en vinkel til en desimal

Hvordan konvertere en vinkel til en desimal


I geometri, er vinklene målt i grader og brøkdeler av en grad, som for eksempel minutter og sekunder. Det følger at en grad lik til 60 minutter, mens en liten inneholder 60 sekunder. Derav en grad omfatter også 3600 (60 x 60) sekunder. For mange beregninger, er det nødvendig å konvertere en vinkel verdi til desimal form; for eksempel, den vinkelmessige andel av 15 minutter lik til 0,25 grad i desimalnotasjon.

Bruksanvisning

1 Skriv ned vinkelverdien i graden minutters sekund form. For eksempel si at du har vinkelen er 27 grader, 12 minutter og 45 sekunder.

2 Del sekunder av 3600 til å beregne den tilsvarende brøkdel av en grad. Fortsetter med eksempel 45 sekunder dividert med 3600 = 0,0125 grad.

3 Del minutter med 60 for å beregne tilsvarende brøkdel av en grad. I dette tilfellet ville det være 12 minutter dividert med 60 = 0,2 grad.

4 Legg opp helt antall grader og minutt / sekund fraksjoner å konvertere vinkelen magnitude inn i desimal form. I dette eksempel er vinkelen på 27 °, 12 minutter og 45 sekunder tilsvarer 27 + 0,2 + 0,0125 = 27.2125 °.