Hvordan lage Dry Ice

Hvordan lage Dry Ice


Tørris brukes til å holde elementene kaldt for en lengre periode enn vanlig is. Tørris har en temperatur på -109 grader Fahrenheit. Den konverterer til karbondioksid gass som det blir varmere, og ikke la noen væske bak som tradisjonelle is gjør. Den har ingen farge eller lukt, og former når karbondioksidgass størkner. Det finnes flere former av tørris, inkludert høy tetthet tørrispellets, tørre is rispelleter, standard pellets og blokker av tørris.

Bruksanvisning

1 Ta på vernehansker og vernebriller. Sett isen bag over munnstykket av CO2 tank og slipper CO2 i 20 sekunder. Slå dysen av.

2 Sett innholdet i posen ned i glasset. Dette vil være tørris skapt av CO2.

3 Sett isen i en isolert, men ikke lufttett beholder. En lufttett beholder vil bevirke at gasstrykket å bygge opp slik at den kan eksplodere.